En av tre trafikkulykker skjer på sommeren. Vi vil at alle skal komme trygt fram sammen. 

Her er våre beste råd for en sikker tur: 

 1. Kjør etter forholdene og aldri over fartsgrensen. Litt fortere er mye farligere

 2. Del vegen og ta hensyn til alle som bruker vegen. Del vegen med syklistene,  MC-førerne og rulleskiløperne

 3. Husk bilbelte

 4. Alkohol, rus og kjøretøy hører ikke sammen

 5. Sørg for å være uthvilt før turen starter. Om du merker at du blir trøtt underveis, stopp og sov i 15 minutter

 6. Spis, drikk og gi hverandre hvile ved å bytte sjåfør 

 7. Legg vekk mobilen 

 8. Hold blikket på veien 

 9. Vær gode venner, både med de du reiser sammen med og de du møter på vegen

 10. Planlegg reisen godt, og beregn god tid

   

  Sommertips

Høysesong for ulykker

En av tre trafikkulykker skjer på sommeren. Tørre veier og fine forhold kan gjøre det mer fristende å øke farten. Dessverre er det da det ofte går galt.


-Det er en tendens til høyere fart på vegene på sommeren enn ellers i året. Da øker også antallet ulykker, og konsekvensene av ulykkene. Jo høyere farten har vært, jo mer alvorlig blir utfallet. At stadig flere holder fartsgrensene, er et viktig bidrag til å redusere antallet drepte og hardt skadde, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

147 mennesker mistet livet i trafikken i 2014. 54 av disse omkom i sommermånedene juni, juli og august, stort sett i utforkjøringer eller møteulykker.

Kilde: Statens vegvesen