fbpx

FØRERKORT KLASSE B/PERSONBIL

Grahl Trafikkskole ønsker at elevene skal ha en god, trygg og profesjonell opplæring etter moderne undervisningsprinsipper. Vi har elevene i fokus og ønsker at du skal være fornøyd. Derfor tilpasser vi undervisningen den enkelte og setter opp kjøretimene etter ønsket tid i forhold til jobb/skole. Vi henter og bringer til avtalt hentested. Du trenger dermed ikke å komme til vårt kontor for å ta starte kjøretimene.

Gjennom Tabs Elev får elevene tilgang til å følge med på timer, opplæringsplan, betalinger og få sms-varslinger.

Våre kjørelærere har bred erfaring og er godt kjent i Bergen-området. Vi oppfyller kravene for å drive kjøreskole og samtlige kjørelærere har solid pedagogisk utdannelse. Som medlem av ATL sikrer vi et høyt faglig nivå på våre trafikklærere, gode rutiner og trygghet i at vi følger gjeldende lover og regler.

Grahl Trafikkskole er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL).

Den obligatoriske opplæringen består av 2 veiledningstimer, sikkerhetskurs på bane (glattkjøring) og sikkerhetskurs på veg (langkjøring) og kartkjøring. Dette utgjør til sammen 19 timer.