fbpx

VEIEN TIL FØRERKORTET

Registrer deg som søker

Fyll ut søknadsskjemaet på nettet (www.vegvesen.no) ved å bruke fødselsnummer eller ved å sende inn utfylt papirutgave av søknadsskjemaet til nærmeste trafikkstasjon (Statens Vegvesen).

Link til online søknad

Etter at du har registrert søknaden din, utfører politiet en vandelssjekk for å sikre at du er kvalifisert for å få førerkort. Et referansenummer gis til søknaden din via e-post etter at du har sendt inn den elektroniske søknaden. Du kan logge inn på Statens Vegvesens nettsted for å sjekke statusen til søknaden din ved å bruke ditt fødselsnummer. Vandelsattesten er gyldig i 6 måneder.

Teoriprøven
“Veien til førerkortet” er boken du kan lese. Du kan også finne denne boken på noen biblioteker. Denne delen kan være vanskelig om du ikke liker å lese teoribøker, men det er godt skrevet bok for hva som kreves for å være en god sjåfør i Norge. Når du er ferdig med å lese boken, er det på tide å øve på teorispørsmål, vi har en bok du kjøpe hos oss med teorispørsmål. Denne boken dekker grunnleggende spørsmål som ligner på teoriprøven.

– Eller –

Registrer deg og kjøp tilgang til teorispørsmål på www.teoritentamen.no eller www.prove.no . Disse nettstedene inneholder en enorm samling av teorispørsmål. Spørsmålene ligner mye på spørsmålene som stilles i teoriprøven. Du får tilgang til spørsmål på nett i tillegg til en app du kan øve på. Du velger pakken du liker (en dag, en uke, månedlig tilgang)

Teoriprøven er drop-in eksamen, noe som betyr at du bare må møte på trafikkstasjonen. Du må ha med gyldig legitimasjon, bankkort for betaling og levert søknad.

Etter teoriprøven, vil du få en utskrift av prøven din og videre informasjon og bestilling av førerprøve. Teoriprøven er gyldig i 3 år fra bestått dato.

Kontakt oss
Når du kontakter oss, ønsker vi å vurdere din nåværende kjøreferdighet. Derfor vil vi vanligvis ha en vurderingstime der du kjører i 45 eller 90 minutter, og vi vurderer mengden trening som kreves for å gjennomføre opplæringen.
Hele prosessen med å få førerkort er basert på godkjenning fra deg selv og trafikkskolen; du og trafikklærer må vurdere at du holder et godt nok nivå for å gå videre til neste trinn. Hvis du eller trafikklæreren føler at du ikke har fått nok ferdigheter må du ta flere kjøretimer eller øve med vennene dine som har en bil og er over 25 år. (Se nedenfor for private kjøreregler)
Alle obligatoriske kurs og teoriprøve må fullføres før du tar en praktisk prøve. Imidlertid kan man velge å ta teoriprøven i løpet av et av de fire trinnene som illustrert nedenfor.
De obligatoriske kursene er litt forskjellige for voksne under 25 år og over 25 år.

Trinn 1- Trafikalt Grunnkurs
Hvis du er under 25 år – Trafikalt Grunnkurs 10 timer + 4 timer førstehjelpskurs (Førstehjelp og tiltak i trafikkulykker) + 3 timer trafikant i mørket (demonstrasjon i mørke).
Hvis du er over 25 år – 4 timer førstehjelpskurs (Førstehjelp og tiltak i trafikkulykker) + 3 timer trafikant i mørket (demonstrasjon i mørke).
Hoveddelen av 4 timers førstehjelpskurs er et teoretisk, men det består også av praktisk trening med tiltak ved trafikkulykker.
Mørkedemonstrasjon, som navnet antyder, er en demonstrasjon av farer ved å være trafikant i mørket, både på vanlig vei og på en avlukket område.

Trinn 2 – Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
Trinn 2 har fokus på grunnleggende kjøreferdigheter. Disse ferdighetene består av å gjøre deg klar før du kjører, se langt frem, førerens holdning mens du kjører, plassering av bilen, girskift, akselerasjon, styring, bremsing, rygging, snu bilen, parkering, samt en sikkerhetskontroll av bilen.
På slutten av trinn to er det planlagt en obligatorisk 45-minutters trinnvurdering hvor du får en tilrådning fra instruktøren og du skal gjøre en egenvurdering av kjøringen og nivået ditt. Etter denne trinnvurderingen for trinn 2, kan du fortsette til trinn 3.

Trinn 3 – Trafikal del
Trinn 3 har fokus på trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger, veg, vegoppmerking, skilt og annen regulering, atferd i trafikken, informasjonsinnhenting, kjøring i bolig, tettsteds- og bymiljø, kjøring i landevegsmiljø, kjøring i kø, i tunnel og i mørket og Sikker samhandling.
Obligatorisk Sikkerhetskurs på øvingsbane 4 timer (+2 timer transport)

Trinn 3 består også av et viktig obligatorisk kurs (Sikkerhetskurs på øvingsbane). NAF har øvingsbaner som er glatte med varierende veigrep. Kurset har 4 deler;

Del 1 Mål, organisering og forventninger
Del 2 Sikring av personer og last
Del 3 Førerens grad av kontroll over kjøretøyet
Del 4 Refleksjon og oppsummering

På slutten av trinn tre er det planlagt en obligatorisk 45-minutters trinnvurdering hvor du får en tilrådning fra instruktøren og du skal gjøre en egenvurdering av kjøringen og nivået ditt. Etter denne trinnvurderingen for trinn 3, kan du fortsette til trinn 4.

Trinn 4 – Sikkerhetskurs på vei
Del 1 Bilkjøringens risiko
Ulike oppgaver og diskusjoner rundt forståelse for bilkjøringens risiko

Del 2 Kjøring i landevegsmiljø
Praktisk kjøring i å videreutvikle sin kjørekompetanse i landevegsmiljø

Del 3 Planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø
Oppgaver om å planlegge og gjennomføre kjøring i variert trafikkmiljø

Del 4 Refleksjon og oppsummering
Ulike oppgaver og diskusjoner rundt å reflektere over sine erfaringer og opplevelser

Førerprøven
Elevene kan velge å gi fullmakt til en spesifikk kjøreskole eller bestille en førerprøve selv. For å gjøre dette, logg inn på din side på www.vegvesen.no og velg enten å bestille en førerprøve selv eller å gi fullmakt til din trafikkskole.
Husk – Du må bestå teoriprøven før du bestiller en praktisk prøve.
Den praktiske testen finner sted på din lokale trafikkstasjon i Åsane. Vi anbefaler en 90 minutters time før førerprøven for å varme opp. Denne timen er veldig gunstig å ta fordi den hjelper deg med å roe nervene dine før den virkelige testen.
Under førerprøven vil sensor vurdere deg ut i fra hovedmålet med trafikkopplæringen. I hovedmålet står det:
Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse B skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil på en ansvarlig måte.
Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som:
– er trafikksikker
– gir god samhandling
– fører til god trafikkavvikling
– tar hensyn til helse, miljø og andres behov
– er i samsvar med gjeldende regelverk

Etter å ha fullført den praktiske testen vil sensoren informere deg om resultatet. Hvis du har bestått førerprøven vil du få et midlertidig førerkort. Det midlertidige førerkortet er gyldig i en måned i Norge. Førerkortet blir sendt til adressen din innen 4 til 5 virkedager. Hvis du ikke består førerprøven, vil sensoren gi deg en forklaring med årsaker til resultatet. Du kan tidligst ta ny førerprøve etter 4 uker.